Přeskočit na obsah

Senátní program - obvod č. 64

OBJEDNÁVKA Č.2: SPOLUOBČANÉ A SOUSEDÉ Z KRNOVSKA, BRUNTÁLSKA A RÝMAŘOVSKA

1. ZASTAVTE ODLIV OBČANŮ Z REGIONU

Okres Bruntál se vylidňuje, tento trend je způsoben především poklesem porodnosti a také odchody hlavně mladých lidí do větších měst (vyšší kvalita života, větší pracovní a kariérní příležitosti, vyšší mzdy, široce přístupná a kvalitní zdravotní péče, dostupný sport a kultura, orientované vzdělávání, moderní infrastruktura).

Na konci roku 2016 žilo v okrese Bruntál 93 080 obyvatel, na konci roku už jen 89 547 obyvatel. Pokles za období 5 let o 3533 obyvatel – jako by z mapy regionu zmizelo Město Albrechtice!

Zadání

 • Decentralizujte stát a posilte samosprávy měst a obcí
 • Spravedlivě jinak dělte daňové výnosy mezi venkovem a městy
 • Zharmonizujte výdaje na rozvoj majetku obcí a finance na údržbu a opravy
 • Posilte příjmy obcí a podnikatelské příležitosti v našem regionu
 • Účinně podporujte dostupnost vlastnického bydlení pro občany
 • Převeďte část celostátní správy do našeho postiženého regionu – všechny úřady nemusejí být jen v Praze

2. ZASTAVTE AMORÁLNÍ EXEKUTORY

Exekutoři odporně bohatnou na lidské chudobě. Potom můžeme mít i soukromé soudce, celníky a policisty.

Zadání

 • Exekutor nesmí být soukromý podnikatel s pravomocemi státního úředníka. To je nehoráznost nemající ve světě obdoby.

3. ÚČINNĚ PODPOŘTE PODNIKÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANOSTI

Celkem 1 839 obchodních společností a 16 104 osob samostatně výdělečně činných jsou registrovanými subjekty v našem regionu k 31. 12. 2021. Významní zaměstnavatelé dlouhodobě trpí nedostatkem kvalifikovaného personálu, což ohrožuje jejich činnost a konkurenceschopnost. Vzájemný personální „kanibalismus“ negativně ovlivňuje regionální trh práce.

Zadání

 • Revidujte úlohu výchovného poradce na základních školách, vč. doporučení výběru dalšího studie dětem a rodičům
 • Prosaďte kvalitnější přípravu dětí a mládeže ve školách na budoucí pracovní povolání
 • Zaveďte systému duálního učňovského školství s uplatněním na trhu práce
 • Upravte vysokoškolská studia dle potřebnosti, zrušte fenomén „věčných studentů“ a neúspěšné vzdělávací experimenty

4. V LÉKAŘSKÉ PÉČI – VYŘEŠTĚ MÝTY A FAKTA VE PROSPĚCH OBČANŮ

Na 1 000 obyvatel okresu Bruntál připadá přepočtených 3,8 lékařů. Za každým problémem ve zdravotnictví vždy hledejte peníze!

Zubní lékaři jsou dlouhodobě sledovanou skupinou, která si žije nad poměry. Jejich deficit v našem regionu má hlavní příčinu v tom, že od našich občanů nemohou žádat tak vysoké úhrady jako od bohatších spoluobčanů ve vnitrozemí a větších městech. Úhrady od zdravotních pojišťoven je demotivují, proto se do pohraničí nehrnou…. Proč u nás působí 7 zdravotních pojišťoven a proč si platíme zdravotní pojištění a u zubního lékaře vše platíme v plné výši z peněženky, to je Vaše zadání.

POČET ZUBAŘSKÝCH ORDINACÍ NA 100 TIS. OBYVATEL

Zadání

 • Snižte počet zdravotních pojišťoven ze 7 na 1 a ušetřené prostředky investujte do kvality lékařské péče, vzdělání lékařů a vybavení. Zrušte všechny zdravotní pojišťovny, stačí 1, která má drtivou většinu 6 mil. pacientů. Ty ostatní jsou jen vyhazování peněz daňových poplatníků.
 • Řešte rozdíl mezi úhradami zdravotních pojišťoven ve Vašem regionu a platbami pacientů zubním lékařům ve vnitrozemí po linii Ministerstvo zdravotnictví – Zdravotní pojišťovny – Stomatologická komora
 • Zajistěte, aby zájemci o studium medicíny z Gymnázia v Krnově, Bruntále a Rýmařově získali primární podporu samospráv. Aby lékař v našem regionu zůstal, musí k tomu mít důvod. Musí mít hodně peněz, takže musí být dobře zaplacený, a musí mít k regionu nějakou vazbu. Nabírat na lékařské fakulty zájemce z Brna, Olomouce a Prahy je k ničemu, protože zůstanou v Brně a Olomouci či Praze. Pokud bude mít u přijímacích zkoušek stejný výsledek pražák, brňák, krnovák a bruntalák, primárně se musí vzít krnovák a bruntalák.
 • Zajistěte, že místní samosprávy si budou místa na lékařských fakultách v Ostravě a Olomouci platit. Představa, že někdo z Brna – Líšně přijede do Krnova, Bruntálu či Rýmařova, je zcestná

A NA ZÁVĚR OTÁZKA NA TĚLO – JAK VNÍMÁTE DALŠÍ KANDIDÁTY DO SENÁTU ZA OBVOD 64 BRUNTÁL?

 • Pozitivně, myslím, že jsou to seriózní občané, kteří vynikají ve svých profesích. Nicméně kandidatuře MUDr. Václavce nerozumím: skloubit práci lékaře, ředitele velké nemocnice a práci senátora nelze. Samozřejmě lze, pokud senátor něco ošidí….

Jinak řečeno:

Vážení spoluobčané,

zvolte mně do senátu, kde jsem 6 let byl a z toho jsem tam 2 roky vůbec nechodil. Bylo to fajn, chci znovu.