Přeskočit na obsah

Ing. Luděk Šarman

krizový manažer

Kariéru krizového manažera mi přinesla praxe a různé pozice ve struktuře společností ve kterých jsem působil od r. 1983 do r. 2006. Stačila sametová revoluce, vládní rozhodnutí o útlumu rudného hornictví v Československu a rozestavěný Hydrometalurgický kombinát v Bruntále na ploše 28 ha se ocitl bez vstupní suroviny s dodanou a již zaplacenou technologií. Byla to největší zmařená investice Rudných dolů Jeseník s.p. v jejich historii, tak i v rámci Severomoravského kraje. Když tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Vrba v r. 1991 navrhl demolici rozestavěné investice, tak nastala moje životní příležitost. 

20 let tvrdé práce, investice v objemu 100 mil. EUR, vytvoření 1200 pracovních příležitostí, získání 4 zahraničních investorů a využití celé lokality pro řadu firem i z tuzemska, které posunuly město Bruntál na vrchol rozvoje podnikání a podpory zaměstnanosti. Pak přicházely další a další projekty a z referencí majitelů firem a bank se stala téměř rutina se slangovým příjmením „ létající ohař“ a „léčitel nemocných firem“ Vnímám to jako dědictví tvrdé vojenské výchovy otce, pracovitosti a ctižádosti naplňovat výzvy a dosahovat společných cílů.

Vždy je to výzva a po dosažení cílů odpovídající satisfakce.

Klíčové úspěchy

1. Záchrana největší zmařené státní investice v severomoravském kraji – RD Jeseník, Hydrometalurgický závod Bruntál (1989-1994)

2. Získání 4 zahraničních investorů (OSRAM – Německo, Global Tungsten Powders – Rakousko, Macco Organiques – Kanada, Husqvarna Manufacturing – Švédsko) do areálu HMZ,a.s. v Bruntále (1999- 2006)

3. Realizace projektu výroby farmaceutického magnesium a calcium chloridu USP pro infúzní a dialyzační koncentráty pro fy Fresenius, Gambro, BAXTER a BBraun

4. Vytvoření více jak 1300 pracovních míst spojených s investicí více jako 100 mil. EUR (2000-2006)

5. Proexportní zaměření výrobního programu s vysokou přidanou hodnotou (1995-2006)

6. Od r. 2007 revitalizace 20 českých a 1 zahraniční společností, vč. získání strategického zahraničních partnerů (2007-2018). Klíčový člen revitalizačního týmu pro strategické akvizice, due diligence a partner pro risk management vybraných bank a majitelů firem

7. Akreditovaný expert Jihomoravského inovačního centra JIC v Brně – 13 úspěšných projektů ve firmách v programu PLATINN

8. V období 2006 – 2018 zastupitel města Bruntálu, Tématický expert ORP Bruntál pro podnikání a zaměstnanost 2014, předseda komise IPRM 2014 – 2018

9. Spoluřešitel Strategického plánu rozvoje města Bruntál na období 2018 – 2023 s KPMG Praha

Získaná ocenění

1. Investor roku 2001 – Společensky nejpřínosnější investice v Bruntále – ocenění od premiéra České republiky Miloše Zemana v Betlémské kapli v Praze

2. Manažér roku 2003 a 2004 v odvětví elektrotechnika – Palác Žofín Praha

3. 4. místo v soutěži “Exportér České republiky” za r. 2001-2002

4. Nejlepší investor MPSV 2005

5. 6. místo mezi 10 TOP manažéry ČR za r. 2004

Narodil jsem se v Havlíčkově Brodě jako druhý syn Karla Šarmana a Marie Šarmanové, rozené Mlčochové. Otec byl voják z povolání, pocházel z 9 dětí z Podkopné Lhoty na Valašsku. Po válce chudí rodiče se vystěhovali i s dětmi do pohraničních Sudet, České Vsi u Jeseníku. Maminka byla učitelkou mateřské školy, pocházela z 8 dětí z Troubek nad Bečvou.

Po dokončení pedagogické školy v Přerově se na umístěnku dostala do školky v pohraničí v Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku. Tady se potkala s otcem a pak ho následovala jako vojáka do Boletic, Čáslavi, Bílku u Chotěboře, Mikulovic u Jeseníku. Starší bratr Karel se narodil v Čáslavi, mladší Zbyněk a sestra Radmila v Jeseníku. Jsme velmi rozvětvená rodina, mám 34 bratranců a sestřenic s nezapomenutelnými zážitky z dětství.

Jsem synovcem emeritního děkana FSV UK v Praze a instucionálního ekonoma prof. ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., který je generačně spojen s prof. Václavem Klausem a Milošem Zemanem.

Dětství jsem prožil v Mikulovicích u Jeseníku, kde si rodiče nakonec postavili vlastní rodinný domek a pak otec opustil armádu. Byl jsem sportovně nadaný, hrál jsem fotbal, hokej a také jsem vynikal v cyklistice. Musel jsem o útlého věku tvrdě pracovat na stavbě a hospodářství, protože otec pěstoval dobytek, králíky,slepice, prasata, měl pronajaté rozsáhlé louky na sušení sena. Vydělával jsem si od 10 let věku sklízením uhlí a dřeva. Na Základní škole mne nadchla chemie a proto jsem vystudoval SPŠ chemickou v Hranicích na Moravě a po maturitě jsem pokračoval na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Během studia otec těžce onemocněl a proto jsem byl nucen si sám vydělat na studium. Celých 5 let v Praze jsem pracoval o víkendech na stavbách nedaleko kolejí v Zikově ulici v Dejvicích v lokalitě Baba II.

Po promoci v r. 1982 na pražském Žofíně jsem nastoupil na základní vojenskou službu jako velitel chemické služby odpovědný za veškerou chemickou ochranu a dozimetrické přístroje, vč. jejich cejchování. Po vojně jsem nastoupil do s.p. Moravolen Šumperk, závod úpravna v Jeseníku, kde jsem pracoval jako technolog a vedoucí laboratoře.

Již během vojny jsem potkal svou ženu Yvonu, která dokončovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ještě v Jeseníku se nám narodil syn Luděk ml, dcera Lucie a syn Jan se narodili již v Bruntále kam jsme se v r. 1987 přestěhovali.

Ctižádost, pracovitost a chuť překonávat překážky jsem zdědil po otci. Byli to otec a jeho bratři, kteří tahali dřevo z hor dolů k řece a těžce dřeli. Tvrdá práce mně imponuje, sám jsem začínal kariéru jako horník vedle otce na dole Zlaté Hory a pak na těžkých tratích hutě Koněv na Kladně. Hodnota každé firmy je tvořena lidským potenciálem na kterých rozvoj a úspěchy či neúspěchy závisejí.

Sílu čerpám z komunikace a spolupráce ve firmách, městském zastupitelstvu, od přátel a inspiraci od těch nejlepších.

Moje profese je specifická, jako vzestupy a pády, které se musejí zvládat v krátkých časových intervalech . Krizový manažer nežije tím, co se říká, ale pracuje jen s fakty. protože to není jako v politice – být oblíben, předkládat populistické a manipulativní návrhy, kličkovat a lhát. Těmito praktikami by žádné výsledky nebyly dosaženy, naopak. Prakticky u všech projektů po 2 měsíční úvodní analýze musí být společně s majiteli nebo financujícími subjekty učiněno zásadní rozhodnutí: lze situaci zvládnout s těmi, kteří ji způsobili a s obměnou managementu pokračovat nebo je nezbytné společnost prodat a tím ji zachránit?

Klíčové je pro mě zázemí mé rodiny, protože se pracovně pohybuji po celé republice, ale můj současný život je spojen stále s Bruntálem a Mikulovicemi u Jeseníku, kde dobíjím o víkendech energii v lese, u jezu a náhonu do malé vodní elektrárny, kterou jsem s bratry rekonstruoval.

Stále ještě neumím účinně relaxovat. Vychutnat si pohled na panoramu Hrubého Jeseníku a Pradědu na které vidím ze své zahrady a domu na okraji města Bruntálu. V mém areálu v Mikulovicích, za zahradou svých rodičů a při soutoku Olešnice a Bělé vždy ožiji.

Čím jsem prošel ...

  • Výkonný a krizový manažer, konzultant a kouč je absolventem Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. ( 1977 – 1982)
  • Absolvoval postgraduální kurs a manažerské stáže ve Velké Británii a v Japonsku.
  • Během svého profesního života zastával pozice ve výzkumu a vývoji, ředitele marketingu a prodeje a generálního ředitele HMZ, a.s. /OSRAM Bruntál.
  • Úspěšně uvedl výrobky na trhy v západní Evropě, USA, Japonsku a Austrálii a realizoval investice do nových výrob s vysokou přidanou hodnotou, které umožnily výraznou expanzi společnosti na evropských i světových trzích.
  • Byl vedoucím realizačního týmu, který úspěšně připravil akvizici této akciové společnosti novému zahraničnímu vlastníkovi v roce 2000 – OSRAM GmbH, kde působil jako generální ředitel zodpovědný za relokaci výrob z USA a Německa a vybudování světového centra výroby komponent.
  • Od r. 2007 pracuje jako konzultant, krizový a interim manažer, kde využívá své 35 leté zkušenosti z oblasti managementu, marketingu, prodeje a vedení týmů. Je držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2003-2004 v odvětví elektrotechnika.

Váš názor je pro mne důležitý