Přeskočit na obsah
Domů » Proč zákon o celostátním referendu?

Proč zákon o celostátním referendu?

  Vážení spoluobčané,

  my, odhodlaní občané ČR, jsme ctihodní, protože jsme z ducha Ústavy ČR a Listiny základních práv svrchovaní, bezúhonní, svéprávní a zodpovědní nejen za svůj svrchovaný život, ale i za život naší společnosti. Tato naše práva však nejsou plnohodnotně naplněna od dob tzv. sametové revoluce, a to přesto, že jsme garanty svobody slova, demokratických principů života a odpůrci cenzury, dehonestace, perzekuce a diskriminace státní či veřejné moci a veřejnoprávních médií na naší svrchovanosti. Tato naše tvrzení mají přitom plnou legitimitu, legalitu a oprávněnost za plného respektu v celé šíři českého práva.

  Naše práva jsou však více než 30 let krácena v naprostém rozporu s výše uvedenými fakty. Občané mají právo nejen volit si své zákonné zástupce, ale prostřednictvím celostátního, pro politiky závazného, občany vyvolatelného a rovněž všeobecného referenda, se podílet na vlastní svrchované moci.

  Realita je jiná. Nemáme již více než 30 let citované celostátní referendum uzákoněno a naše možnosti jsou okleštěny pouze na volbu ve čtyřletém intervalu!!! I když jsme s těmito právy pod ochranou justice a nedají se ze zákona krátit, justiční moc nekoná a politická moc jedná v rozporu s Ústavním pořádkem ČR a tato občanská práva krátí. Navíc postupně uzurpuje svou moc do podoby odnímání svobody slova, zavádění cenzurních praktik, odnímá občanům lidskou důstojnost, porušuje demokratičnost právního státu, připouští zásah do svrchované integrity dotčeného člověka bez jeho souhlasu atd. Jedná se o uzurpaci moci politickými strukturami na úkor občanské veřejnosti a naší povinností lidskou, morální i hodnotovou je tuto skutečnost řešit!!! Politická korektnost totiž vyžaduje znalost a potenciál poznání názorové roviny veřejnosti, což je bez poznání vůle občanů a při 30tileté absenci referenda problematické a zásadně manipulované!!! Poctivý život ve společnosti musí být vystavěn na pravdivé a objektivně informované přímé demokracii, což tato společnost postrádá. Nerespektuje legislativu, postupně implantuje direktivu a diktát a jedinou možnou oficiální pravdu do života společnosti. Nevykazuje respekt ke svobodě slova a ani nectí základní zásady k autonomii svobodné vůle každého člověka. Prosazuje elitářství, a to nejen na úrovni politicky mocenské, ale i na úrovni mediální, lobbistické a dokonce i justiční !!!

  PODPOŘTE UZÁKONĚNÍ CELOSTÁTNÍHO REFERENDA !

  Jedná se významně o životy nás, našich dětí a budoucích generací

  Zpět na úvodní stránku Ing. Luďka Šarmana